Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Vanaf 1 januari 2013 is het Ministerie van Veiligheid en Justitie gestart met een nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB). De VKB-regeling, uitgevoerd door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt kleine ondernemers bij het veiliger maken van hun zaak door het nemen van maatregelen tegen inbraak, diefstal, overvallen en agressie.
Kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen, met ieder maximaal 10 medewerkers – fte’s) kunnen gratis, als onderdeel van de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB), een veiligheidsscan laten uitvoeren door een erkende VKB-scanner. Deze onafhankelijke scanner kijkt hoe de veiligheid verbeterd kan worden en geeft daarbij advies op maat. Ondernemers die op basis van de veiligheidsscan willen investeren om de veiligheid te verhogen, krijgen de helft hiervan vergoed tot een maximum van 1.000 euro.

Vis Beveliging en Advies kan deze veiligheidsscan voor u uitvoeren en adviseert over mogelijke verbeteringen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

VKB regeling

VBA | Prioriteit in veiligheid!